BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN İSTİHDAM
Bize Ulaşın
Ortaklar

Türkiye

Eskişehir Valiliği

Eskişehir Valiliği, - eğitim, - göç, - aile, çalışma ve sosyal hizmetler, - gençlik ve spor, - ormancılık ve il müdürlükleri de dahil olmak üzere tüm kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşları izleme, koordine etme ve işbirliği yapma yetkisine sahip yerel bir kamu kuruluşudur. su işleri, - kültür ve turizm, - şehirdeki sağlık ve sivil toplum kuruluşları. Eskişehir Valiliği Avrupa ve Dış İlişkiler Ofisi, projelerin yürütülmesi için programlar hakkında bilgi vermekten sorumludur. AB ve Dış Valilik Ofisi, Erasmus+ projelerini yürütmek için yerel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır. Faaliyet alanları: • Kentin sosyal ve finansal gelişimini destekleyen hibe programlarından yararlanmak için gönüllü kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, kaymakamlara, üniversitelere, meslek kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına proje yürütmek ve işbirliği sağlamak; • Erasmus+ programları hakkında yaygınlaştırma faaliyetleri yürütmek; yararlanıcılar arasında farkındalık yaratmak; • Şehirdeki kamu kurumları, üniversiteler ve belediyelerdeki proje ekipleri arasında koordinasyonu sağlamak; • Erasmus+ projelerinin planlama ve yönetim prosedürleri hakkında eğitim ve çalıştaylar düzenlemek; Valilik, kuruluşlara yardım sağlar, uygun projeler için ortak bulmalarına ve projelere katılmalarına yardımcı olur. Eskişehir valiliği dezavantajlı grupların sosyal içermesi, eğitim ve bakım kalitesinin artırılması, tüm alanlara erişim engellerinin kaldırılması ve istihdam çalışmaları ile ilgilenmektedir. Valilik, zihinsel engelli bireyleri dikkate alır; ailelerin endişelerine çözüm arar. Valilik, sosyal ve ekonomik hayata katılım ve insan haklarına eşit erişim talepleri doğrultusunda çalışır. - “Zihinsel Engelli Ailelerine Yönelik Sosyal Kooperatifler Eğitimi” - “Zihinsel Engellilerin Korumalı İşyerlerinde İstihdamı” Valiliğin bu amaçla yürüttüğü faaliyetlerdir.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1 İl Müdürü ve 14 İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere 168; örgün eğitim yoluyla 131.373 öğrenciye ve yaygın eğitim yoluyla 60.000 yetişkine ulaşmaktadır. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olarak bölgesel, ulusal ve uluslararası projelerle eğitimin kalitesini ve dinamizmini artırmayı hedefliyoruz. Kurumumuz toplumla birlikte çalışmakta ve yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında sempozyumlar, sergiler, öğrenme şenlikleri, ebeveyn eğitimleri, hizmet içi eğitimler, koro ve konserler gibi birçok etkinlik düzenlemektedir. Eğitim hizmetleri toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenir ve herkes fırsat eşitliği ile yararlanır. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün strateji belgesi ve eylem planında dezavantajlı grupların eğitime erişiminin desteklenmesi yer alıyor. Hayat boyu öğrenme, örgün eğitim içinde veya dışında olan bireylerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmede önemli bir role sahiptir. Bu nedenle yaşlılar, engelliler, kadınlar ve çocuklar gibi dezavantajlı kesimlerin yaşam boyu öğrenme fırsatlarına erişiminin artırılması temel öncelikler arasında yer almaktadır. Buna göre yaşam boyu öğrenme veri tabanı (LLL web portalı) oluşturulmuştur. Veritabanı, yaşam boyu öğrenme faaliyetleri hakkında bilgi içerir. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türkiye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) bünyesindeki öğrenme ve istihdam olanaklarını da içermektedir. Hayat boyu öğrenme, bireylerin yaşamları boyunca bilgi ve becerilerini geliştirmek için katıldıkları her türlü öğrenme faaliyetlerini içerir. Hayat boyu öğrenme okullarla sınırlı değildir ve ev ve iş dahil hayatın her alanında gerçekleşebilir. Yaş, sosyal ve ekonomik durum, eğitim düzeyi ne olursa olsun öğrenmenin devam edebileceğini gösterir. AB standartlarında öncü çalışmalar sunarak ülkemizde rol model olmak, eğitim ve öğrenmeye yenilikçi ve sürekli yaklaşımlar sunmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Ayrıca mutlu bireyleri hayata hazırlamak amacıyla her an ve her yerde herkese eğitim veriyoruz. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü araştırma-geliştirme (Ar-Ge) bölümünde görev yapan 9 uzman proje yönetimi konusunda deneyim, bilgi ve yetkinliğe sahiptir. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda projeler üretiyor, yönetiyor ve izliyoruz ve bu projeler bölgenin ihtiyaçları ile uyumlu. Ayrıca, eğitim ihtiyaç analizi için projeler ve çalışmalar için rehberlik sağlıyoruz. Her yıl kurumlarımıza, öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarına ve öğrencilerimize Erasmus+ programları konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Kabul edilen ve başarıyla uyguladığımız Erasmus+ projelerimiz var. Kilit kadro proje tecrübesine sahiptir ve birçok ulusal ve uluslararası projeyi yönetmiştir. “Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi” projesinde Hayat Boyu Öğrenme İl Eylem Planı'nı hazırlayan kilit kadro, Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Projeleri konusunda da uzmandır.

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi (AÜ), 16 fakültesi (3'ü uzaktan eğitim), 4 uygulamalı yüksekokulu, 4 meslek yüksekokulu, 9 enstitüsü, 25 araştırma merkezi ile Türk yükseköğretiminde evrensel yükseköğretim değerlerini ve çığır açan ilkleri teşvik eden bir kurumdur. , ve 15 araştırma, geliştirme ve uygulama birimi. Uzaktan eğitim sisteminin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi, Anadolu Üniversitesi'nin yenilikçi girişimlerinin başında gelmektedir. Bugün uzaktan eğitim veren üç fakültede toplam öğrenci sayısı bir milyonun üzerindedir. Bu sistem birçok ülke tarafından model alınmıştır. AÜ, her biri kendi alanında en iyi olmaya çalışan ve tüm zamanını öğrencilere adayan akademik kadrosu ile yaratıcı, dinamik ve etkileşimli ortamlarda öğrencilerini alanında en iyi olmaya hazırlamak için çalışmaktadır. son teknoloji. Öğrenciler, Üniversitenin güvenli ve modern kampüslerinde her türlü olanaktan yararlanabilmektedir. AÜ'de Özel Eğitim Öğretmen Yetiştirme programı 1983 yılında kurulmuştur. Bu program 1989 yılından itibaren Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nde yürütülmektedir. İşitme Engellilerin Eğitimi. Ayrıca Bölümümüzde Zihinsel Engellilerin Eğitimi, İşitme Engellilerin Eğitimi, Üstün Yeteneklilerin Eğitimi, Erken Çocuklukta Özel Eğitim ve Gelişimsel Engelli Çocukların Eğitimi (İ.Ö. Programı-Uzaktan Eğitim) alanlarında yüksek lisans programları sunulmaktadır. Bölüm ayrıca Zihinsel Engellilerin Eğitimi, İşitme Engellilerin Eğitimi ve Üstün Zekalıların Eğitimi alanlarında doktora programları sunmaktadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Uygulamalı Davranış Analizi yüksek lisans programı da verilmektedir. Özel Eğitim Bölümünden mezun olan Özel Eğitim öğretmenleri, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel özel eğitim kurumlarında istihdam edilmektedir. Bölümde altı profesör, iki doçent, 11 yardımcı doçent, altı öğretim görevlisi ve 30 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Down Sendromu Derneği

Türkiye'de Down Sendromu Derneği projeler geliştirmek ve uygulamak için kurulmuş; - Down sendromlu bireylerin toplumla bütünleşmiş, mutlu, sağlıklı, bağımsız, üretken bir yaşam sürmelerini sağlayan ve destekleyen, - Aileyi ve toplumu güçlendiren, - Toplumda engellilik algısını genişleten, - Projeler üzerinde çalışacak danışmanlık, araştırma ve uygulama merkezinin hayata geçirilmesini sağlamak, - toplumu daha fazla gelişmeye yönlendirmek ve - toplumda Down sendromlu bireyler hakkında farkındalık yaratmak için uluslararası alanda Down sendromu ile ilgili araştırmaları takip etmek. Farklı şehirlerde 6 şubemiz var ve Türkiye'de yaklaşık 35.000 kişi tarafından takip ediliyoruz. Dernek şunlara odaklanır: a) DS'li kişinin tanıdan yaşamı boyunca aile desteği; b) Sağlık: Dernek, Türkiye'deki ilk DS sağlık kliniğine danışmanlık yapmıştır; c) Eğitim: Eğitimler, bireysel danışmanlık ve referans kitapları yayınlayarak hem ebeveynleri hem de eğitimcileri destekliyoruz. İletişim, D'li bebekler, sınırlar ve cinsel gelişim, fizyoterapi vb. farklı konularda DS ile ilgili kitap yayınladık. Down sendromunun farklı alanları (Sağlık, Eğitim, Yasal haklar, sosyal entegrasyon vb.) ile ilgili tüm Türkiye'de 80'den fazla seminer düzenledik. ) d) DS'li bireylere bağımsız yaşam becerileri kursları vererek topluma entegrasyon. Ekim 2014'te Kariyer ve Özerklik Akademisi'ni açtık. DS'li gençlere toplu taşıma kullanma, para kullanma, ilişkiler, kamu hizmetlerini kullanma, organizasyon yapma, tek başına seyahat etme vb. konularda eğitimler veriliyor. e) DS'li bireylere yönelik iş koçluğu iş koçluğu destekli istihdam programı ile toplumun üretken üyeleri olmak. 2012 yılından bu yana iş koçluğu faaliyetlerini yönetiyoruz. 14 farklı şehirde 29 farklı şirkette 81 işe yerleştirme yaptık. f) Uluslararası ağ oluşturma: Avrupa DS Derneği'nin yönetim kurulu üyesi ve DSİ, T21RS, DSMIG, WASE'nin ulusal temsilci üyesiyiz. g) Farkındalık projeleri Dernek, “Down Sendromlular Derneği Ekonomik Girişimi” adıyla ticari bir işletme kurmuştur. Ticari işletmede tam zamanlı çalışan üç kişi, dernekte altı kişi ve birkaç gönüllü bulunmaktadır.

Italia - Foligno Derneği Çalışma Merkezi Şehri

Foligno Şehri Dernek Çalışma Merkezi (CSF), 2000 yılından beri Foligno Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bir eğitim kurumudur. Dernek, Foligno Belediyesi, Perugia Eyaleti, Umbria Bölgesi, Perugia Üniversitesi ve yerel banka Vakfı tarafından finanse edilen kar amacı gütmeyen bir kamu kuruluşudur. Her zaman yüksek kaliteli bir eğitim ve öğretimin bireyin başarısı için temel olduğu varsayımından yola çıkarak farklı hedef gruplarla ve onlar için çalıştık. Bizim bakış açımıza göre, “Herkes için Eğitim” dezavantajlı gruplara yönelik eğitim kurslarının ve diğer biçimlendirici müdahalelerin gerçekleştirilmesiyle ilgilenir. Bir taraftan işsizlik, engellilik, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı, diğer taraftan uyum, rehberlik ve sosyal içerme ile ortadan kaldırılmıştır. Ana faaliyetimiz, iki ana nedenden dolayı yerel, ulusal ve topluluk fonlarının sürekli araştırılmasıdır: 1) Foligno'da ve çevresinde yaşayan insanların ihtiyaç ve sorunlarına cevap vermek 2) İnsanları daha geniş bir eğitim ve çalışma bağlamıyla buluşturmak , kişinin ve genel olarak toplumun gelişimi için kültürler arası bir karşılaştırma ve diyalogu desteklemek amacıyla. Yetişkin eğitimi alanında gerçek bir ulusötesi işbirliğini sürekli olarak derinleştirmeye, Avrupa işbirliği ve fırsatlarına ilişkin farkındalığı artırmaya ve genç yetişkinlerin günlük yaşamdaki rollerini bulmalarına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2010 yılından bu yana, farklı alanlardaki yaşlılara atıfta bulunan çeşitli LLP projeleri (Grundtvig eylemleri kapsamında) yürütüyoruz. •Avrupa'da CAFE - Avrupa'da Yaşlılar İçin Sivil Farkındalık •VINTAGE (Avrupa'da Yaşlanma için Yenilikçi Teknolojilerin Değerlendirilmesi) •Kıdemli Bitki Uzmanı •CINAGE projesi (Aktif Yaşlanma için Sinema) 2014 yılında, çerçeve kapsamında bazı önemli AB Projeleri üzerinde çalışmaya başladık. Erasmus+ Programı, KA2: •KUŞAK 0101 •ÖĞRETMEN 2020 •SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ @ AVRUPA'DA OKULLAR •NEET YOU •EUCKEM II'DEKİ MÜLTECİLER •CiProVoT – Sivil Koruma Gönüllüleri Eğitimi •Open-AE – Yaygın Yetişkinlerde Açık Kaynak Teknolojilerini Teşvik Etmek Eğitim •DevOps - Akıllı Şehirler için Yeterlilikler Erasmus+ KA3 ile ilgili olarak, CSF'nin ortak veya lider olarak dahil olduğu AB tarafından finanse edilen projeler şunlardır: •PROFARM -Sosyal Çiftçilikte profesyonel ve kişisel güçlendirme: PROFARM projesi, tarımsal üretim alanında engelli Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin refahına, mesleki/kişisel gelişimine ve sosyal entegrasyonuna katkıda bulunabilecek bir modelin denenmesidir. Nihai amaç, engelli bireyler, aileleri, okullar, sosyal-sağlık hizmetleri ve özel ortaklıklar aracılığıyla yatay entegrasyonu yeniden şekillendirmek, Sosyal Çiftçilik (SF) aracılığıyla genç engelli kişilerin istihdamını ve sosyal içermesini kolaylaştırmaktır. Daha ayrıntılı olarak, proje, bir kişi olarak kullanıcı/öğrenci lehine entegre hizmetler sağlamak için politikalar arası sinerjileri ve çok profesyonel ortaklıkları belirlemeye odaklanmıştır.

Avusturya - Die Querdenker

Die Querdenker özel bir şirkettir. Özel bir işletme olmamıza rağmen, bir sosyal firma olarak yönlendiriliyoruz ve CEFEC'in (Sosyal firmalar için Avrupa ağı) üyesiyiz. 35 kişi istihdam edilmektedir ve merkezimiz Humboldtstraße 40, 4020 Linz adresindedir. Temel faaliyetlerimiz 1. Mesleki yönlendirme, rehabilitasyon ve entegrasyon Bu alanda hassas gruplara (göç geçmişi olanlar, uzun süreli işsizler, genç ve yetişkinler, her türlü engelliler, doğum izninden dönen kadınlar ve genel olarak dışlanmış insanlar) entegrasyon sürecini desteklemek için. Danışmanlık hizmetleri ve ayrıca düzenli işgücü piyasasında işler sunuyoruz. 2. Barınma Şu anda, psikiyatri hastanelerinden veya adli kurumlardan gelen, ağırlıklı olarak psikiyatrik engelliler için üç ev işletiyoruz. Bu evlerde, yararlanıcılarımıza günlük mücadelelerinde yardımcı olmaları için destek oluyoruz. Günlük yapı ve normal bir ortak yaşam duygusu ve büyük bir ailenin parçası olmak. Tedavi ve terapilerine destek olmak. 3. Eğitim Network Akademie çerçevesinde sosyal pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve genel olarak sosyal alanda çalışan kişiler için birçok eğitim ve seminerler sunuyoruz. Bu eğitimin içeriği, sosyal pedagojik ele almadaki zorlukların üstesinden gelmek için gereken her türlü yeterliliktir. Ama aynı zamanda, kırılgan gruplara işgücü piyasasına adım atabilmeleri için eğitimler sunuyoruz. 4. Sosyal ekonomik istihdam Her türlü engeli olan insanlar için düşük eşikli işler sunuyoruz. Şu anda endüstriyel montaj, temizlik, çiftçilik ve bahçecilik ve tadilat alanlarında yaklaşık 35 işimiz var. Aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz: Ulusal: Denetim, koçluk, organizasyon ve proje geliştirme; Profesyonel ve gönüllü çalışmalarını yansıtmaları ve geliştirmeleri için ekipleri, grupları ve kuruluşları destekliyoruz. Değişim ve gelişim sürecinde kişi ve kuruluşlara koçluk yapıyoruz. Müşterilerimizin vizyon geliştirmelerini, kişisel kaynaklarını ve potansiyellerini keşfetmelerini ve bireysel çözümleri gerçekleştirmelerini destekliyoruz. Organizasyonel gelişim, şirket yapılarını ve süreçlerini hem dahili hem de harici olarak iyileştirir. Kuruluşların, müşterilerin ve çalışanların maksimum memnuniyetini hedefliyoruz. Uluslararası: Sosyal ticaret; Die Querdenker, bir Sosyal Firma ve CEFEC üyesi olduğundan, portföyümüzün bir kısmı, Sosyal Firmaların kurulması ve kurulmasında kişi ve kuruluşların desteği ile ilgilidir. Eylemlerimiz, “yeni eser – yeni kültür” hareketinin kurucusu Prof. Frithjof Bergmann'ın fikir ve felsefi yaklaşımına dayanmaktadır. Akademi; Bilginin sürekli olarak genişletilmesi gereken hızlı hareket eden bir toplumda yaşıyoruz. Eğitim okulu bırakmakla bitmez, hayat boyu devam eden bir süreçtir. Querdenker Akademisi kültür, yazılım, sosyal temalar, boş zaman etkinlikleri, sosyal beceriler, iş ve mesleki entegrasyon gibi konularda seminerler ve atölye çalışmaları açısından ileri eğitim sunmaktadır.

İspanya - INTRAS

INTRAS, ruh sağlığı alanında yüksek kaliteli araştırma ve müdahaleye adanmış 1994 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Organizasyon günümüzde İspanya'da 7 farklı ilde, 200'den fazla psikiyatrist, psikolog ve sosyal ve ekonomik alanlardan profesyonellerin araştırma, eğitim ve klinik uygulama yürüttüğü 11 merkezden oluşmaktadır. INTRAS'ın ana hedef kitlesini ruhsal rahatsızlıkları olan kişiler oluşturmaktadır ve bu sayede kurum engellilere, yaşlılara ve genel olarak sosyal dışlanma riski taşıyan kişilere yönelik faaliyetler ve hizmetler de sunmaktadır. Hizmet ve programlarımızın gelişimi “Kurtarma yaklaşımına” dayanmaktadır, böylece kullanıcıların potansiyel isteklerini yansıtarak kendi kaderini tayin eden ve kendine güvenen bir yaşam sürmelerini sağlamak ve bu doğrultuda onlara mesleki eğitim ve istihdam edilebilirlik programları sunmaktır. Psikososyal ve işgücü rehabilitasyon programları, mesleki ve mesleki eğitim, doğum öncesi atölye çalışmaları, danışmanlık ve profesyonel rehberlik/koçluk, sosyal istihdam vb. hedef gruplarımıza yönelik faaliyetler geliştiriyor ve farklı hizmetler sunuyoruz. Çalışmamızın temel amacı; uygun bir yaşam kalitesi düzeyine sahip kendi yaşam projesi, buna rağmen akıl hastalığının bazı belirtileri devam edebilir. Bunun için, her bireyin olanaklarını göz önünde bulundurarak hizmet sunmak ve insanlara iyileşme süreçlerinin kahramanı olmalarını sağlayacak kaynakları sağlamak için yeni program ve faaliyetler talep eden hedef gruplarımızın seslerine özel önem veriyor ve seslerini dinliyoruz. ve böylece kendi yaşamlarından. İyileşme sürecinin son adımı, ya bir sosyal firmada ya da standart bir işletmede iş bulma yoluyla istihdamdır. Recovery yaklaşımını uyguladığımız için, bazı kullanıcılarımız artık bir müzik grubuna liderlik ediyor, diğerleri bir catering sosyal şirketi kurdu, bazılarının ebikes satan ve bakımını yapan bir işi var, diğerleri bahçecilik ve bahçecilik vb. alanlarda çalışıyor. hedef gruplarımızın işgücüne dahil edilmesi, INTRAS 1999 yılında şu anda ruh sağlığı sorunları olan kişiler tarafından yönetilen bir sosyal girişim yarattı. Kuruluşundan bugüne kadar farklı iş kolları geliştirmiştir: el sanatları, temizlik hizmetleri, yemek, bahçe işleri, fırıncılık, sosyal turizm… diğerleri arasında. Ayrıca, zihinsel engelli insanları hedef alan 24 sosyal girişimi bir araya getiren ulusal ağ ADECEM'i koordine ediyoruz. INTRAS ayrıca özellikle zihinsel sağlık sorunları, öğrenme güçlüğü ve/veya davranış bozukluğu olan gençlere yönelik mesleki eğitim programlarını da yönetmektedir. Bu programlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından finanse edilmekte ve bu nedenle resmi eğitim müfredatını takip etmekte, ancak öğrencilerin öğrenme güçlüğü seviyesine bağlı olarak bazı uyarlamalar içermektedir. Ayrıca gençlerimize profesyonel rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermekte, müfredatın teorik kısmını tamamlamak için öğrencilerimize uygulamalı eğitim veren çok sayıda işletme ile işbirliği yapmaktayız. Mesleki eğitimin yanı sıra sanatsal atölyeler (resim, grafiti, el sanatları), BİT atölyeleri (bilgisayar tasarımı, dijital fotoğrafçılık, bloglama, çevrimiçi radyo, podcast...), gençlik değişimleri ve temelli programlar gibi yaygın eğitim faaliyetleri geliştiriyoruz. sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmeyi amaçlayan spor ve açık hava etkinlikleri. Pedagoglar, psikopedagoglar, öğretmenler ve eğitimciler, özel ihtiyaçlar eğitiminde geniş deneyime sahip sosyal ve gençlik çalışanlarından oluşan önemli ve çeşitli bir ekip, engelli gençlerin günlük gerçekliklerine eşit olarak katılmalarına yardımcı olan örgün ve yaygın eğitim programlarına dahil olur. üyeler. Yıllarca süren profesyonel çalışma, INTRAS'a hem Avrupa projeleri alanında hem de akıl hastalığı olan kişilerin psikososyal ve emek rehabilitasyonu için yenilikçi eylemlerin geliştirilmesinde sağlam deneyim ve mükemmel referans arka planı getirmiştir. Yalnızca AB projelerine (son 5 yılda geliştirilen 25'ten fazla) katılarak değil, aynı zamanda Avrupa Rehabilitasyon Platformu (EPR) gibi engellilik alanındaki ilgili ağların aktif üyeleri olarak uluslararası düzeyde işbirliği yapma konusunda geniş deneyime sahiptir. ) ve Avrupa Ruh Sağlığı (MHE). INTRAS, 2010-2011 yılları arasında Mental Health Europe ağı için İspanyol Odak Noktasını temsil etti. INTRAS, iş mükemmelliği (bronz mühür 400+) için EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) sertifikasını alan bölgede ruh sağlığı alanında çalışan tek kuruluştur. INTRAS, 2011 yılından bu yana +400 Avrupa Ekselans Mührüne sahiptir.