BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN İSTİHDAM
Bize Ulaşın
EFIL'in Amacı
Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile planlanan ve Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülecek olan Bağımsız Yaşam için İstihdam (EFIL) projesi zihinsel engellilerin istihdamı için Avrupa ülkeleriyle uyumlu bir istihdam modeli geliştirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda zihinsel engelli bireylere işe yerleştirme, işe hazırlama, iş geliştirme gibi sürdürülebilir istihdam konularında destek olmak amacıyla danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kurumlarla çalışarak istihdamın önündeki engellerin kaldırılması temel amaçtır. beceriler, işyeri kuralları, işyerinde iletişim ve etkileşim, işe uyum.
Engelli istihdamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Bedensel engelli, görme engelli ve işitme engelli bireyler engelli gruplar arasında daha kolay istihdam edilebilirken, zihinsel engelli bireylerin istihdamında zorluklar yaşanmaktadır. Bunun nedenlerinden biri, mevcut istihdam modellerinin bağımsız yaşamla bütünleştirilememesidir. Zihinsel engelli bireylere özgü, onların istihdama ve bağımsız yaşama katılımlarını destekleyen etkin bir modelin olmaması bu projenin çıkış noktasıdır. Bu proje ile zihinsel engelli bireylerin iş hayatına ve bağımsız yaşama katılımları için Avrupa ülkeleriyle uyumlu bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir. ABD, Avrupa ülkeleri ve Asya ülkelerinde farklı istihdam modelleri bulunmaktadır. Bu farklılıklar ülkelerin işgücü ihtiyaçları, kültürel özellikleri, ekonomik ve sosyal yapılarından etkilenmektedir. Dolayısıyla uluslararası ortaklarla yapılacak toplantılarda bu farklılıklar incelenecektir. Son olarak Avrupa Birliği'nin stratejilerine ve Türkiye'nin özelliklerine uygun “Bağımsız Yaşam için İstihdam” adlı özgün bir model tanıtılacaktır.