BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN İSTİHDAM
Bize Ulaşın
Bağımsız Yaşam İçin İstihdam (EFIL) Projesi
Engelli bireylerin toplumda eşit olmalarının sağlanmasında çalışma hayatına katılım önemli bir rol oynamaktadır. Zihinsel engelli bireyler çalışma hayatına katıldıklarında ekonomik özgürlük kazanmalarının yanı sıra sosyal hayatın bir parçası olurlar. Ancak literatür ve ilgili kurumların istatistikleri incelendiğinde zihinsel engelli bireylerin çalışma hayatına katılımlarında engellerle karşılaştıkları görülmektedir. Bu engelleri aşmak için toplumun tüm üyelerinin işbirliği içinde çalışması çok önemlidir.
Birleşmiş Milletler'in 2030 gündemi “Herkes için sürdürülebilir ve dirençli toplumlara dönüşüm” temasıyla açıklandı. Bu gündem kapsamında, afetlerin yanı sıra, zarar görebilir durumdaki kişilerin dayanıklılığının artırılması, kırılganlığın ve ekonomik, sosyal ve çevresel şoklara maruz kalmanın azaltılması için yapılması gerekenler tartışılmaktadır. Bu nedenle “Engellilerin hizmetlere erişiminin önündeki engelleri kaldıralım” fikri ortaya çıktı. Dünya Engellilik Raporunda savunuldu. Ayrıca herkese açık bir toplum yaratılması gerektiği Avrupa Birliği'nin engellilere yönelik stratejisinde belirtilmiştir.
Bu proje, Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Ofisi, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından bu hedeflere uygun olarak hazırlanmıştır. Yetişkin Eğitimi alanında “EFIL-İstihdam İçin Bağımsız Yaşam” – Ka204 Stratejik Ortaklıkları projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilmiştir. Projenin ortakları Anadolu Üniversitesi (proje sahibi), Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk Down Sendromu Derneği ve Avusturya, İtalya, İspanya'dan üç vakıftır.