BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN İSTİHDAM
Bize Ulaşın
Bağımsız Yaşam İçin İstihdam Uluslararası Sempozyumu Anadolu Universitesinde Yapıldı
Eskişehir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu, Anadolu Üniversitesi Akademisyenleri ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi ekipleri tarafından hazırlanan, Anadolu Üniversitesinin yürütücü olduğu, Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Down Sendromu Derneği ile İtalya, İspanya ve Avusturya’dan ortakların olduğu “EFIL-Employment For Independent Life-Bağımsız Yaşam İçin İstihdam” Ka204 Yetişkin Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projesi ile zihin yetersizliği olan bireylerin istihdamında yeni bir yaklaşım ile istihdam programı ve modeli geliştirilmiştir.
Yetersizliği olan gruplar içerisinde bedensel yetersizliği olan, görme yetersizliği olan, işitme yetersizliği olan bireyler daha kolaylıkla istihdam edilebilirken, zihin yetersizliği olan bireylerin istihdamında güçlükler yaşanmaktadır. Bunun nedenlerinden biri var olan istihdam modellerinin bağımsız yaşamla entegre edilememesidir. Bununla birlikte zihin yetersizliği olan bireylere özgü, onların istihdama ve bağımsız yaşama katılımını destekleyici etkin bir model bulunmaması bu projenin çıkış noktasıdır.
Bu projeyle zihin yetersizliği olan bireylerin çalışma yaşamı ve bağımsız yaşama katılımına yönelik Avrupa ülkeleriyle uyumlu bir istihdam programı ve model geliştirildi. Çalışma yaşamında en dezavantajlı grubu oluşturan zihin yetersizliği olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin kaldırılarak güçlendirilmesi, bağımsız yaşama, ekonomik ve sosyal hayata tam katılımlarının arttırılmasının desteklendi.
Projenin hedef kitlesi ve program ile modelden faydalanacak olanlar istihdam aşamasında olan ancak halen istihdam edilememiş zihin yetersizliği olan bireyler ve aileleridir. Bunun yanı sıra zihin yetersizliği olan bireyleri işe yerleştirme, işe hazırlama, iş becerilerini gerçekleştirme, iş yeri kurallarına uymalarını destekleme, iş yerinde iletişim ve etkileşim, işe uyum sağlama gibi sürdürülebilir istihdam konularında bu bireylere danışmanlık yapacak kişi ve kurumlar en önemli hedef kitledir. Kamu ve özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarının, özellikle de zihin yetersizliği olan bireylere mesleki ve eğitim ve istihdam ortamları yaratan kurum ve kuruluşların yararlanması beklenmektedir.